You are here

K O N F L I K T I A L U E

Maailmassa on tälläkin hetkellä käynnissä kymmeniä konflikteja. Suurin osa niistä on valtioiden sisäisiä, eivätkä ne juuri näy tiedotusvälineissä.

Sota, epävakaus ja köyhyys ovat yleisimpiä syitä jättää kotimaa. Pakolaisena vieraassa maassa elää kymmenen miljoonaa ihmistä, valtioiden sisäisiä pakolaisia on 25 miljoonaa. Valtaosa heistä pakenee köyhästä maasta toiseen köyhään maahan.

On arvioitu, että vuosien 1990 ja 2005 välillä siirtolaiseksi lähti noin 36 miljoonaa ihmistä, joista 33 miljoonaa päätyi teollisuusmaihin – laillisesti tai laittomasti. Kaikkiaan siirtolaisia on miltei kaksisataa miljoonaa. Moni länsimaa on riippuvainen heidän työpanoksestaan.

Konfliktien ja sotien syitä on paljon. Yhä useammin kyseessä on kuitenkin köyhyys, taistelu rajallisista resursseista, esimerkiksi öljystä, vedestä tai laidunmaasta.

Väkivaltaisuuksien seurauksena yhteiskunnan taloudellinen kehitys taantuu. Palvelut hiipuvat, väestö köyhtyy ja kauppa siirtyy pimeille markkinoille.

Enemmistön kärsiessä jotkut hyötyvät: luonnonvarat ja yksityisomaisuus siirtyvät hyökkääjien haltuun, asekauppa käy kuumana ja sotateollisuusyritysten osakkeet kallistuvat. Vuonna 2006 maailman yhteenlasketut sotilasmenot nousivat 1 200 miljardiin dollariin, mikä vastaa noin kolmeakymmentä Suomen valtion budjettia. Miltei puolet maailman asemarkkinoista on viiden suurimman yrityksen hallussa. Ne ovat kaikki yhdysvaltalaisia.

Talouden paikat: