You are here

Maailmantalouden ABC

Aikapankki Aikapankeissa vaihdetaan palveluita ja tuotteita aikaa vastaan
Alikapitalisointi Alikapitalisointi auttaa monikansallisia yhtiöitä siirtämään voitot verottajan ulottumattomiin
Alueelliset kauppasopimukset Maailman kauppajärjestön kauppaneuvottelujen jumiutuminen on siirtänyt kauppapolitiikan painopistettä
Arvopaperi Kaupankäyntiä omistusoikeuksilla
Ay-liike Työntekijän puolustaja
Big society Suuren yhteiskunnan ajatus paketoi yövartijavaltion ideaalia uusiin kuoriin
Boikotti Kuluttajaboikotit nousivat 1990-luvulla merkittäväksi kansalaisvaikuttamisen keinoksi
Bretton Woods -järjestelmä Miten dollarista tuli maailmantalouden keskusvaluutta?
Bruttokansantuote (BKT) Talouden mittarilla on merkitystä
Budjettikuri Budjettikurista puhuttiin jo 1990-luvulla, mutta vuodesta 2010 eteenpäin siitä ovat puhuneet kaikki.
CDO-velkakirjat
Chartalismi
Commons
Credit Default Swap (CDS) -sopimukset
Degrowth
Demokratia Visiona kansalaisten valta
Deregulaatio Lisääkö sääntöjen poistaminen vapautta?
Devalvaatio
Dodd-Frank-lainsäädäntö
Dohan neuvottelukierros
Eettinen kauppa Yhä useampaa kiinnostaa tuotteiden alkuperä.
Eläkerahasto Millaista valtaa sinun eläkkeelläsi käytetään?
Elvytys
Epätasa-arvo Tuloerot jatkavat kasvuaan
Erityistalousalue
ESMA
Euromarket Lontooseen kehittyi 1960-luvulla säätelemätön kauppapaikka valuutalle
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA Riittävätkö rahoitusmarkkinoiden uusien valvojien rahkeet?
Euroopan keskuspankki
Euroopan komissio Komissio toimeenpanee EU:n politiikkaa
Euroopan neuvosto Euroopan neuvosto edistää ihmisoikeuksia
Euroopan pankkiviranomainen
Euroopan pysyvä vakausmekanismi
Euroopan rahoitusvakausmekanismi
Euroopan rahoitusvakausväline Euroopan kriisirahoitusvälineet siirtävät päätösvaltaa pois demokraattisesti valituilta parlamenteilta
Euroopan unioni (EU) Maailman suurin talousmahti
Euroopan vakuutusvalvontavirasto
Feminisaatio Talous ja sen roolit ovat sukupuolittuneita
Feministinen taloustiede Feministinen taloustiede haastaa vallitsevia talouskäsityksiä
Finanssikirous Finanssikirouksen riivaamat valtiot kärsivät ylisuurista rahoitusmarkkinoista
Finanssikriisi Finanssikriisien ja rahoitusmarkkinoiden historia kulkee käsi kädessä
Finanssimarkkinat Rahalla käydään kauppaa
Funktionaalinen rahoitus Tarvitseeko valtio verotuloja?
G20 G20 nimitti itsensä luotsaamaan maailmantaloutta
G77 Kehitysmaiden joukkovoimaa
G8 Rikkaiden teollisuusmaiden hiipuva kerho
GATS Sairaalat ja koulut myytävänä
GATT Tullien alentamisen lyhyt historia
Globaalit verot Kaikki maailma on verolle pantava
Globalisaatio Globalisaatiosta puhuu enää harva
Globalisaatioliike Globalisaation puolesta, vastaan, vai molempia?
Hallintarekisteröinti Kuinka osakkeiden omistajat pimitetään?
Hedge-rahasto Paljon rahaa tyhjästä
Hikipaja Globalisaatioliike nosti hikipajojen huonot olot keskusteluun
Hollannin tauti
IMF
Immateriaalioikeudet Voiko tietoa yksityistää?
Immateriaalitalous
Inflaatio
Investointipankki Sijoittajan ja yritysten palveluksessa
Johdannaismarkkinat Myynnissä tulevaisuus
Julkisen talouden kestävyys
Julkishyödyke Kakku, josta riittää kaikille
Kaakkois-Aasian kriisi
Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) Shokkihoitajan pehmeämpi comeback
Kansalaispalkka
Kansantaloustiede Suurten ideoiden temmellyskenttä
Kapitalismi Yksityisomistusta ja voitontavoittelua
Kauppapolitiikka Kuka rikastuu kauppapolitiikalla?
Kauppatase
Kehitys Kehittyykö kehitys?
Kehitysmaiden velkaongelma Velka on politiikkaa
Kehysbudjetointi Budjettikuria vai aktiivista talouspolitiikkaa?
Keskuspankki Keskuspankki on rahapolitiikan jumala
Kestävyysvaje Kestävyysvaje on talouden uuskieltä
Keynesiläisyys Hyvinvointivaltion talousoppi
Kilpailukyky
Kohtuutalous Voiko talous toimia ilman kasvun pakkoa?
Kolonilaismi
Konserni
Korruptio Korruptiolla on myös tarjontapuoli
Kotityö
Köyhyys Määritelmillä tehdään politiikkaa
Kultakanta Aiemmin kultavarantojen suuruus rajasi rahan määrää
Kustannustehokkuus
Kysyntä Talous ei toimi, jos tuotteille ei löydy kysyntää
Lentolippumaksut, lentolippuvero
Luonnollinen monopoli
Luottoluokituslaitokset Onko luokituksiin luottamista?
Luottoriskijohdannaiset Sijoittajat käyttävät luottoriskijohdannaisia suojaamaan sijoituksiin liittyviä riskejä: syksyllä 2008 niistä tuli totta
Luottovelkakirjat Luottovelkakirjat synnyttivät vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin
Lyhyeksi myynti Sijoittajat kaatavat valuuttoja?
Maailman kauppajärjestö WTO Maailmanjärjestö sivuraiteilla?
Maailman sosiaalifoorumi
Maailman talousfoorumi Ideoiden globaali katalysaattori
Maailmanpankki Yhä suurempi lainoittaja
Maakohtainen kirjanpito Avoimuutta yritysten rahavirtoihin
Maataloustuet Polkumyyntiä ja ylituotantoa
Maksutase Miten saamiset ja maksut liikkuvat?
Markkinoiden vapauttaminen
Moderni rahateoria
Occupy-liike Occupy-liike tuo esiin 99 prosentin ääntä
OECD Yhteistyötä, tutkimusta ja valtaa
Orjuus Nykypäivän orjuutta tukevat rikollisliigat ja halpatuotanto
Osake
Osakeyhtiö Kuka verottaa osakeyhtiötä?
Osuuskunta
Pääomakontrollit Pääomakontrollit tulevat takaisin
Pääomapako Pääomat pakenevat veroparatiiseihin
Päästökauppa Kuka maksaa päästöt?
Pankki Liikepankit monistavat keskuspankkirahaa asiakkailleen
Patentti
Pätkätyöt 2000-luvun työelämää
Perustulo Perustulo kiinnostaa yli puoluerajojen
Post-keynesiläisyys
Prekariaatti
Protektionismi Miten Aasiat maat vaurastuivat?
Pyykinpesukone Tekniikkahuumassa unohtuu usein menneiden keksintöjen vallankumouksellisuus
Raha Mihin rahaa käytetään?
Rahoitusmarkkinat
Rahoitusmarkkinavero
Rahoitustase
Rakennesopeutusohjelmat Kuinka yksityistäminen saapui kehitysmaihin
Reilu kauppa Lisää rahaa tuottajille
Resurssikirous Taloutta ei kannata rakentaa yhden sektorin varaan
Ruokakriisi Ruokakriisi on vanha, uusi uhka
Siirtohinnoittelu Siirtohintojen vääristely on globaali ongelma
Sijoitusrahasto Kasvotonta sijoittamista
Sixpack-lainsäädäntö Sixpack-lainsäädäntö kasvatti EU:n komission saneluvaltaa kriisimaissa
Solidaarisuustalous
Sosiaalifoorumi Toisenlainen maailma on mahdollinen
Sosiaalinen talous Talous voi olla enemmän kuin voiton etsintää
Sosiaaliset yritykset
Sosialismi Idealismia vai solidaarisuutta?
Subprime-kriisi
Suhteellinen etu
Suora sijoitus Kehityksen edellytyksestä verokilpailuun
Talouden uuskieli Puhetta ilman sisältöä
Talous Onko talous katsojan silmässä?
Talouskasvu Tuoko kasvu onnea?
Talouskriisi
Tarjonta
Tehokkaiden markkinoiden hypoteesi Voivatko rahoitusmarkkinat toimia tehokkaasti?
Teollisuuspolitiikka Teollisuuspolitiikalla luodaan tulevaisuuden varallisuutta
Tobinin vero
TRIPS Patentteja ja kalliimpia lääkkeitä
Tullit Kauppapolitiikan kiistakapula
Tuloerot Hyvinvointi ei pisaroi rikkailta köyhille
Uusklassinen taloustiede Taloustiede jota päättäjät kuuntelevat
Uuskolonialismi Valtaa ilman virallista hallintaa
Uusliberalismi Minimivaltion oppi
Valtiovarainministeriö (VM) Superministeriön valta voi olla demokratiaongelma
Valuutanvaihtovero
Valuuttakeinottelu Kun punta kaatui
Valuuttakriisi
Vapaakauppa Miten vapaata on vapaakauppa?
Vapaatuotantoalue Väljiä sääntöjä suuryhtiöille
Velkakirja
Velkakriisi Rikkaat maat voisivat oppia 30 vuotta kestäneestä kehitysmaiden velkakriisistä
Velkaliike
Velkasovittelumekanismi
Verojen välttely
Verokilpailu Kilpailua kohti pohjaa
Veroloma Miten käy, kun loma loppuu?
Veronkierto
Veroparatiisi Salaisuuslait tekevät veroparatiisin
Verosuunnittelu
Vihreä talous Viherpesua vai aitoja ratkaisuja?
Vipurahasto
Vuosituhattavoitteet
Washingtonin konsensus Eikö köyhyys loppunutkaan?
WTO
Yhdistyneet kansakunnat YK YK ei ole täydellinen, mutta parempaakaan ei ole keksitty
Yhteiskunnalliset yritykset
Yksityistäminen Palvelut myytävänä
Ylikansalliset yhtiöt Konttori täällä, tuotanto siellä
Yövartijavaltio Yövartijavaltio on kotimaassa pieni, mutta käy silti usein kalliita sotia
Yritysvastuu Saadaanko vapaaehtoisuudella tuloksia?