You are here

Aikapankki

Aikapankeissa vaihdetaan palveluita ja tuotteita aikaa vastaan

Aikapankit ovat palveluiden tai tavaroiden vaihtoon perustuvia, yleensä pienimuotoisia ja paikallisia talousjärjestelmiä. Työsuoritukset tapahtuvat aikapankin omassa valuutassa, ja omia työsuorituksia voi vaihtaa muiden työsuorituksiin. Periaatteena on aina se, että jokaisen aikapankin jäsenen työn vaihtoarvo on sama.

Aikapankkijärjestelmän kehittäjänä pidetään washingtonilaista oikeustieteen professoria Edgar Cahnia. Hän kiteytti vuonna 1986 ajatuksensa järjestelmästä, jossa ensin naapuria autettuasi ”auttaa naapurisi — tosin todennäköisesti eri ihminen — sinua”. Aikapankkikokeiluja käynnistyi alkuun erityisesti Yhdysvalloissa ja Britanniassa, ja nykyään niitä löytyy eri puolita maailmaa.

Käytännössä aikapankkijärjestelmissä vaihdetaan usein arkielämään liittyviä palveluksia: lastenhoitoa, polkupyörän korjausta, remonttiapua, tietokonetukea ja niin edelleen.

Parhaimmillaan aikapankit voivat auttaa vahvistamaan naapuruston ja alueen sosiaalisia siteitä ja luoda uusia yhteyksiä ihmisten ja yhteisöjen välille. Näillä tavoitteilla on perusteltu toisistaan poikkeavia yhteiskunnallisia ihanteita.

Britanniassa vuonna 2010 aloittanut David Cameronin konservatiivihallitus lanseerasi ajatuksen Big Societystä, eli suuresta yhteiskunnasta, jonka kääntöpuolena oli valtion roolin ja tuen pienentäminen yhteiskunnan eri alueilla. Hallitus vaati ihmisiä ottamaan itse suurempaa vastuuta palveluistaan. Aikapankit ovat olleet yksi työkalu, joilla Big Societyä on haluttu edistää.

Toinen hyvin erilainen lähestymistapa on nähdä aikapankit osana solidaarisuustaloutta. Tällöin pyrkimyksenä on kehittää paikallistason vaihtoehtoja monikansallisten yritysten kasvaville voittovaatimuksille. Samalla voidaan vähentää ihmisten ennakkoluuloja muita ryhmiä kohtaan, luoda uutta yhteisöllisyyttä ja niin edelleen.

Pyrkimyksenä ei tällöin ole niinkään valtion tuottamien palvelujen korvaaminen, vaan niiden tekeminen osallistavammaksi ja laajapohjaisemmiksi commons-ajattelun hengessä.

Suomen suurin aikapankki oli vuonna 2012 helsinkiläinen Stadin aikapankki, jonka toiminnassa solidaarisuustalous on yksi innostava visio.

http://stadinaikapankki.wordpress.com/
New Economics Foundation (2001): ”Time Banks: A Radical Manifesto for the UK”, 24.7.2001, http://www.neweconomics.org/publications/time-banks