You are here

Alikapitalisointi

Alikapitalisointi auttaa monikansallisia yhtiöitä siirtämään voitot verottajan ulottumattomiin

Monikansalliset yritykset pyrkivät usein minimoimaan maksamiaan veroja näyttämällä mahdollisimman vähän voittoja korkean verotuksen valtioissa. Alikapitalisointi kuuluu tärkeimpiin keinoihin, joilla yritykset siirtävät voittojaan matalan verotuksen valtioihin, käytännössä usein veroparatiiseihin.

Alikapitalisointi perustuu rikkaassa maassa toimivan tytäryhtiön velkaannuttamiseen niin, että sen tekemät voitot kuluvat velan korkojen ja lyhennysten maksuun. Velkojana toimii samaan osakeyhtiöön kuuluva, matalan yhtiöverotuksen maassa sijaitseva toinen tytäryhtiö. Velkojana toimiminen synnyttää sille korkotuloja, eli voitot siirtyvät konsernin sisällä korkean verotuksen maasta matalan verotuksen maahan.

Järjestelyn lopulliset verohyödyt riippuvat siitä, miten voittoina kertyneet rahat käytetään. Jos ne käytetään investointeihin toiminnan kehittämiseksi, ei voitoista välttämättä makseta veroja missään vaiheessa.

Jos voitot halutaan kotiuttaa emoyhtiöön ja sieltä yhtiön omistajille osingoiksi, riippuu lopullinen verotus muun muassa siitä, onko mailla tulojen kaksinkertaista verotusta estävää verosopimusta. Valtiot eivät pääsääntöisesti solmi tällaisia sopimuksia ainakaan aggressiivisimpien veroparatiisien kanssa.

Toisaalta esimerkiksi EU-alueella ansaitut voitot voidaan aina kotiuttaa takaisin Suomeen ilman pelkoa kaksinkertaisesta verotuksesta vuonna 1990 annettuun emo-tytäryhtiödirektiiviin perustuen. Tämän vuoksi EU:ssa toimivat monikansalliset yritykset pyrkivät kanavoimaan rahavirtojaan esimerkiksi veroetuja tarjoavan Alankomaiden tai Irlannin kautta.

Suomessa alikapitalisointi oli vuosina 2011 ja 2012 esillä Suomen Asiakastiedon ja Mehiläisen esimerkkien kautta. Molemmat käyttivät alikapitalisointia siirtääkseen tuloja Suomesta ulkomaille.

http://www.taxjustice.net