You are here

Maailmantalouden ABC

Eettinen kauppa Yhä useampaa kiinnostaa tuotteiden alkuperä.
Eläkerahasto Millaista valtaa sinun eläkkeelläsi käytetään?
Elvytys
Epätasa-arvo Tuloerot jatkavat kasvuaan
Erityistalousalue
ESMA
Euromarket Lontooseen kehittyi 1960-luvulla säätelemätön kauppapaikka valuutalle
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA Riittävätkö rahoitusmarkkinoiden uusien valvojien rahkeet?
Euroopan keskuspankki
Euroopan komissio Komissio toimeenpanee EU:n politiikkaa
Euroopan neuvosto Euroopan neuvosto edistää ihmisoikeuksia
Euroopan pankkiviranomainen
Euroopan pysyvä vakausmekanismi
Euroopan rahoitusvakausmekanismi
Euroopan rahoitusvakausväline Euroopan kriisirahoitusvälineet siirtävät päätösvaltaa pois demokraattisesti valituilta parlamenteilta
Euroopan unioni (EU) Maailman suurin talousmahti
Euroopan vakuutusvalvontavirasto