You are here

Eettinen kauppa

Yhä useampaa kiinnostaa tuotteiden alkuperä.

Reilu kauppa rantautui Suomeen 1980-luvulla kehitysmaakauppojen kautta. Tällä vuosikymmenellä on alettu puhua yhä useammin myös eettisestä kaupasta. Eettisen kaupan määritelmä ei ole täysin vakiintunut. Sen piiriin lasketaan löyhästi tuotteet, joiden valmistuksessa ja kaupankäynnissä huomioidaan tavallista enemmän sosiaalisia ja/tai ympäristöllisiä näkökulmia.

Reilun kaupan merkistö asettaa tiettyjä standardeja etenkin monille kehitysmaista tuotaville tuotteille, mutta on toisaalta monia tuotteita joiden kauppaan sitä ei ainakaan vielä sovelleta. Koska eettiselle kaupalle ei ole olemassa reilun kaupan tyyppistä yhtä sertifikointijärjestelmää, on kyse enemmän näkökulmasta liiketoimintaan kuin yhdestä, selkeästä kategoriasta. Yritysten vastuullisuutta eli yritysvastuuta mitataan nykyään monilla päällekkäisillä mittareilla.

Mittareista riippumatta voidaan myös ajatella, että vapaaehtoinen luopuminen esimerkiksi hikipajojen tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien käytöstä tekee jonkin yrityksen toiminnasta eettisempää kuin mitä se on ollut aiemmin.

www.repu.org