You are here

Eläkerahasto

Millaista valtaa sinun eläkkeelläsi käytetään?

Eläkerahastoilla tarkoitetaan sijoitusrahastoja, joiden pääoma muodostuu tavallisten kansalaisten eläkemaksuista. Jotta eläkkeet pystytään maksamaan mahdollisimman pienin kustannuksin, rahastot pyrkivät saamaan eläkerahoille mahdollisimman korkean tuoton tiettyjen sijoituskriteerien puitteissa. Joillain valtioilla on myös eläkerahastojen tyyppisiä rahastoja, jotka sijoittavat eteenpäin luonnonvarojen kuten öljyn myynnistä saatuja tuloja. Näitä rahastoja kutsutaan myös öljyrahastoiksi.

Kaikissa maissa eläkkeitä ei rahastoida. Tällöin kullakin hetkellä töissä käyvät ihmiset maksavat senhetkisten eläkeläisten eläkkeet. Osa järjestelmistä on näiden kahden mallin yhdistelmiä.

Eläkerahastot käyttävät merkittävää taloudellista valtaa. Vuonna 2007 niiden yhteissijoitukset nousivat ensimmäistä kertaa yli 10 tuhanteen miljardiin dollariin. Maailman suurin eläkerahasto on japanilainen Government Pension Investment Fund, jonka sijoitusten arvo vuoden 2012 ensimmäisellä neljänneksellä oli 108 169 miljardia jeniä eli 1 089 miljardia euroa (tammikuun 2012 kurssilla). Towers Watson -tutkimusyhtiön mukaan 13 suurimman eläkerahaston yhteenlasketut varat vuonna 2011 olivat 21,7 miljardia euroa, mikä vastasi 85 prosenttia koko maailman eläkerahastojen arvosta.

Eläkerahastojen valta näkyy maailmantaloudessa esimerkiksi siinä, miten niiden hallussa olevat varat sijoitetaan. Kansainvälisesti monet rahastot toimivat esimerkiksi vuokra-asuntojen aktiivisina rakennuttajina ja omistajina tai muissa rahoitusmarkkinoiden ulkopuolisissa kohteissa. Valta voi olla myös suoraa päätäntävaltaa rahastojen omistamien yhtiöiden toiminnassa. Eläkerahastot ovat merkittäviä omistajia useissa maailman suurimmissa yhtiöissä, ja siten ne pääsevät halutessaan vaikuttamaan yhtiöiden toimintaan. Suomessa eläkerahastoilla on yli 100 miljardin sijoituspääoman kautta merkittävää valtaa suomalaisessa elinkeinoelämässä.

Eläkerahastojen päätökset vaikuttavat usein laajemminkin markkinoiden ja muun yhteiskunnan toimintaan. Tämä johtuu niiden sijoitusten suuresta suhteellisesta koosta yksittäisistä yrityksistä, ja toisaalta myös koko alan suuresta painoarvosta maailmantaloudessa. Esimerkiksi sijoitukset korkean tuoton ja korkean riskin hedge-rahastoihin ovat herättäneet keskustelua sijoitustoiminnan kriteereistä ja tuottovaatimuksista. Jos sijoitukset vielä epäonnistuvat, on vaarana, että eläkkeiden maksuun käytettävissä oleva pääoma pienenee.

Suomessa eläkkeet rahastoidaan yksityisten mutta vahvasti säädeltyjen eläkeyhtiöiden kautta. Eurooppalaisessa vertailussa suomalaiset eläkerahastot sijoittavat suhteellisesti suuren osan hallinnoimistaan eläkesäästöistä finanssimarkkinoille. Vaihtoehtona olisi sijoittaa varoja konkreettisiin investointeihin Suomessa, kuten asuntoihin tai infrastruktuuriin. Haasteena on löytää rahoille toivottu tuotto.

http://www.towerswatson.com/research/6267
http://www.gpif.go.jp/en/