You are here

Epätasa-arvo

Tuloerot jatkavat kasvuaan

Epätasa-arvo on olennainen osa maailmantalouskeskustelua. Epätasa-arvo voi olla esimerkiksi taloudellista, oikeudellista, sosiaalista tai kulttuurista. Taloudellinen toiminta voi joko lisätä tai vähentää tasa-arvoisuutta riippuen talouden toiminnasta ja poliittisista päätöksistä joilla vaurautta jaetaan tai keskitetään.

Taloudellisen tasa-arvon merkitys on monella tapaa erityisen suuri, koska taloudellinen epätasa-arvo lisää usein myös muita epätasa-arvoisuuden muotoja. Rahalla saa esimerkiksi koulutusta, asianajajia ja lapsenhoitoa, mikä vaikuttaa sosiaaliseen ja oikeudelliseen tasa-arvoon.

Taloudellinen epätasa-arvo tarkoittaa nykyään esimerkiksi Suomessa sitä, että rikkain kymmenen prosenttia ansaitsi vuonna 2010 yli viidenneksen kaikista tuloista ja köyhin kymmenys vain neljä prosenttia tuloista. Varallisuuserot kasvoivat Suomessa koko 1990-luvun. 2010-luvulla varallisuuserojen kasvu näyttää pysähtyneen, mutta kuilu ei ole toisaalta lähtenyt myöskään kaventumaan. Vuonna 2009 vaurain kymmenesosa omisti 39 prosenttia bruttovarallisuudesta. Tämä on samaa tasoa kuin vuonna 2004, kun Tilastokeskus edellisen kerran tutki varallisuuseroja.

Taloudellinen epätasa-arvo on myös sukupuolikysymys: miehet saavat samasta työstä usein suurempaa palkkaa kuin naiset, ja miesvaltaisten alojen palkat ovat yleensä naisvaltaisia aloja suuremmat.

Puhe globaalista tasa-arvosta ja erityisesti taloudellisesta tasa-arvosta on lisääntynyt, mutta samanaikaisesti epätasa-arvoisuus on lisääntynyt niin rikkaiden ja köyhien maiden välillä kuin niiden sisälläkin. OECD:n vuonna 2011 tekemän arvion mukaan tuloerot ovat kansainvälisesti nyt suuremmat kuin koskaan aiemmin. Monien mielestä syynä on se, että nykyinen talousjärjestelmä ei ainoastaan tuota vaan myös edellyttää epätasaarvoisuutta toimiakseen.

http://www.stat.fi/til/vtutk/2009/vtutk_2009_2011-12-21_kat_001_fi.html
http://www.oecd.org/social/socialpoliciesanddata/dividedwestandwhyinequa...