You are here

Euromarket

Lontooseen kehittyi 1960-luvulla säätelemätön kauppapaikka valuutalle

Toisen maailmansodan jälkeen perustettu maailmantalouden Bretton Woods-järjestelmä perustui maailmankaupan ja kansainvälisen rahoituksen vahvaan säätelyyn. Tämä järjestelmä alkoi kuitenkin murentua jo 1950-luvun lopulla, kun Lontooseen syntyi Euromarket, paikka säätelemättömälle valuuttakaupalle.

1950-luku oli pääomakontrollien ja rahoitusmarkkinoiden tiukan säätelyn aikaa. Valuuttakauppaan tarvittiin tyypillisesti keskuspankin lupa ja perusteltu syy valuutan vaihtoon. Vuosikymmenen lopulla Britanniassa syntyi kuitenkin oikeustulkinta, jonka mukaan maan lait eivät ulottuneet kahden ulkomaalaisen Lontoossa käymään valuuttakauppaan.

Kun Ison-Britannian lainsäädäntö ei enää koskenut maassa tehtävää kauppaa, siihen eivät ulottuneet muidenkaan maiden lait. Euromarketista tuli ensimmäinen säätelemätön rahoitusmarkkinakeskus, jota monet veroparatiisit myöhemmin kopioivat.

Todelliseen nousukiitoon Euromarket – ja veroparatiisitalous laajemmin – lähti 1980-luvun alussa Yhdysvaltojen presidentin Ronald Reaganin ja Britannian pääministerin Margaret Thatcherin käynnistämän rahoitusmarkkinasäätelyn deregulaation myötä.