You are here

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen ESMA

Riittävätkö rahoitusmarkkinoiden uusien valvojien rahkeet?

Euroopan rahoitusmarkkinaviranomainen (European Securities Market Authority, ESMA) on yksi kolmesta vuoden 2008 rahoitusmarkkinakriisin jälkeen luodusta EU-järjestöstä, joiden tarkoituksena on valvoa ja säädellä aiempaa paremmin rahoitusmarkkinoiden toimintaa. Sen sisarjärjestöt ovat Euroopan pankkiviranomainen (European Banking Authority, EBA) ja Euroopan vakuutusvalvontavirasto (European Insurance and Occupational Pensions Authority, EIOPA).

Uudet viranomaiset korvasivat aiemmat samojen aihealueiden ympärille järjestetyt komiteat, jotka koostuivat kunkin maan kansallisista virkamiehistä. Uusilla virastoilla on omaa henkilökuntaa ja aiempaa laajemmat toimivaltuudet valvoa markkinoiden toimintaa. Virastojen oma henkilökunta tekee mahdolliseksi esimerkiksi luottoluokituslaitosten aiempaa tehokkaamman valvonnan.

Jää nähtäväksi, miten hyvin uudet markkinavalvojat onnistuvat parantamaan valvonnan puutteita. Paljon riippuu siitä, minkälaiset resurssit niille annetaan.