You are here

Euroopan komissio

Komissio toimeenpanee EU:n politiikkaa

Euroopan komissio toimii käytännössä EU:n hallituksena. Jäsenvaltioiden edustajat Eurooppa-neuvostossa valitsevat komission puheenjohtajan konsultoituaan ensin Euroopan parlamenttia. Tämän jälkeen puheenjohtaja ja Eurooppa-neuvosto valitsevat komissaarit. Komissaareja on yhteensä 27 ja he vastaavat EU:n eri politiikka-alueista komission puheenjohtajan tehtävänjaon mukaisesti. Eurooppa-neuvostossa päätöksiä tekevät jäsenmaiden valtioiden tai hallitusten toimintaa johtavat henkilöt, eli useimmiten pääministerit tai presidentit. Komission toimikausi on viisi vuotta.

Vuoden 2008 finanssikriisi ja sitä seurannut velkakriisi ovat kasvattaneet komission valtaa erityisesti kriisimaissa.