You are here

Euroopan neuvosto

Euroopan neuvosto edistää ihmisoikeuksia

Euroopan neuvostolla on hämäävä nimi. Toisin kuin Euroopan ministerineuvosto, se ei ole EU:n toimielin, vaan vuonna 1949 perustettu itsenäinen järjestö. Euroopan neuvostolla on 47 jäsenmaata, kun EU:lla niitä on alle 30.

Euroopan neuvoston toiminnan pilarina on alun perin vuonna 1950 annettu Euroopan ihmisoikeussopimus. Neuvosto pyrkii levittämään siihen kirjattuja ihmisoikeus- ja demokratiaperiaatteita jäsenmaissaan.

http://mondediplo.com/2012/09/18council