You are here

Feminisaatio

Talous ja sen roolit ovat sukupuolittuneita

Feminisaatiolla tarkoitetaan kehitystä, jossa tietyt yhteiskunnan tai talouden alat ovat tai muuttuvat naisvaltaisiksi. Lisäksi sillä tarkoitetaan naisaloille tyypillistä epävarmuutta ja epävakautta, esimerkiksi osa-aikaisuutta, epämuodollisuutta, matalapalkkaisuutta ja työnsaannin epävarmuutta.

Feminisaation myötä köyhyys iskee suuressa osassa köyhiä ja rikkaita maita tilastollisesti enemmän ja pahemmin naisiin kuin miehiin. Tämä johtuu esimerkiksi palkkojen epätasa-arvosta ja sukupuolirooleihin liittyvästä kotitöiden jaosta. Naiset ovat useimmiten vastuussa kodin, vanhusten, sairaiden ja lasten hoidosta. Lisäksi he ovat keskimääräisesti matalammasta tulotasostaan johtuen riippuvaisempia julkisen sektorin palveluista.

Vaikka talouden räikeän sukupuolittumisen ajatellaan olevan arkipäivää tulotasoltaan köyhissä ja rikkaissa maissa, sen muodot vaihtelevat maittain ja ajan mukana. Esimerkiksi Suomessa tiettyjen alojen naisistuminen on osunut yhteen alan hidastuvan palkkakehityksen kanssa.