You are here

Finanssimarkkinat

Rahalla käydään kauppaa

Finanssimarkkinoilla ostetaan ja kaupataan rahaa ja arvopapereita. Niiden kauppaa kutsutaan myös rahoitusmarkkinoiksi.

Yksinkertaisimmillaan rahoitus tarkoittaa sitä, että määritellään ehdot, joilla joku saa tarvitsemansa summan rahaa sovittuun aikaan. Rahoitusta tarvitaan, jotta voidaan tuottaa tavaroita ja palveluita. Näin rahoitus on keskeinen osa taloudellista toimintaa. Esimerkiksi yritykset hakevat rahoitusta osakeanneilla tai laskemalla liikkeelle velkakirjoja. Yhtiön talouteen luottavat sijoittajat ostavat näitä arvopapereita tulevien tuottojen toivossa.

Rahoituksen tarjoamisen ja ostamisen ympärillä pyörivät valtavat markkinat. Rahoituksella ei enää pelkästään pyritä saamaan varoja liiketoimintaan, vaan erilaisten rahoituksessa käytettävien arvopapereiden kaupasta itsestään on muodostanut merkittävä markkina. Rahoitusmarkkinoiden koko suhteessa todelliseen, tuotannolliseen talouteen on noussut merkittävästi erityisesti 1980-luvulta lähtien. Suhteellisesti yhä suurempi osuus voitoista sijoitetaan työtä luovien investointien sijaan rahoitusmarkkinoille.

Rahoitusjärjestelmä on ennen kaikkea tietojärjestelmä. Se muodostuu kymmenistä tuhansista tietokoneista, tiedonvaihdon järjestelmistä ja tietoliikenneyhteyksistä eri keskusten välillä. Pääoma tai velka siirtyy sekunnin murto-osassa tuhansia kilometrejä muutaman napin painalluksella. Kauppaa ei käydä vain yhdeksästä viiteen auki olevissa pörsseissä vaan myös 24 tuntia vuorokaudessa pyörivillä sähköisillä markkinoilla.

Rahoitusta kutsutaan myös toissijaiseksi taloudeksi. Tämä johtuu siitä, että rahoitusmarkkinoilla kaupataan sopimuksia, ei konkreettisia tavaroita ja palveluksia, jotka vastaavasti kuuluvat ensisijaisen talouden, toiselta nimeltään reaalitalouden, piiriin. 2000-luvulla ovat kasvaneet erityisesti johdannaismarkkinat. Niiden painoarvon kasvu irrottaa rahoitusmarkkinoita yhä enemmän todellisesta, tuotannollisesta taloudesta.

http://www.finance-watch.org/