You are here

G77

Kehitysmaiden joukkovoimaa

G77 on kehitysmaiden suurin neuvotteluryhmä YK-neuvotteluissa. Sen nimi tulee alkuperäisistä 77 jäsenmaasta. Vuonna 2012 siihen kuului jo 131 maata. G77-ryhmään kuuluu suurin osa niistä maailman valtioista, jotka eivät ole OECD:n jäseniä.