You are here

Hedge-rahasto

Paljon rahaa tyhjästä

Hedge-rahastoihin kuuluu kirjava joukko sijoitusrahastoja, joiden tärkeimpiä yhteisiä nimittäjiä ovat vähäinen sääntely, korkeat tuotto-odotukset ja riskit sekä tavallisia sijoitusrahastoja rikkaampi asiakaskunta. Hedge-rahastoista käytetään myös nimiä absoluuttisen tuoton rahasto ja vipurahasto. Syynä nimien kirjoon on se, että hedge-rahastoilla on monia toisistaan poikkeavia toimintatapoja. Ne eroavat myös merkittävästi tavallisista sijoitusrahastoista.

Vipurahastolla viitataan rahastoon, joka toimii vahvasti velkarahalla. Rahaston pääomalla sijoitetaan kohteeseen, jonka arvon uskotaan nousevan. Jos näin tapahtuu, arvon nousua vastaan lainataan lisää rahaa, joka sijoitetaan edelleen. Näin jatketaan, kunnes sijoitettu pääoma on tuottanut halutun määrän voittoa. Vipurahastojen voitot voivat olla tähtitieteellisiä, mutta toisaalta myös tappiot voivat olla valtavia, mikäli sijoitukset osoittautuvat huonoksi ja velkaraha menee hukkaan. Tämä voi luoda rahastoihin arvaamattomia riskejä, joiden vaikutukset heijastuvat huomattavasti yksittäistä rahastoa laajemmin talouteen.

Absoluuttisen tuoton rahastolla tarkoitetaan järjestelyä, jolla pyritään saamaan voittoja, vaikka markkinat olisivat yleisesti ottaen laskusuhdanteessa. Varoja pyritään tällöin sijoittamaan kohteisiin, joiden arvon kehitys ei ole vahvasti sidoksissa markkinoiden yleiseen kehitykseen.

Monien hedge-rahastojen sijoitusstrategiat ovat hyvin monimutkaisia, mikä lisää maailmantalouden riskejä. Niitä käytetään myös usein talouden toiminnalle ja yhteiskunnalle haitalliseen keinotteluun.