You are here

Investointipankki

Sijoittajan ja yritysten palveluksessa

Investointipankiksi kutsutaan pankkia, joka laskee liikkeelle ja myy yhtiöiden ja julkisyhteisöjen arvopapereita, erityisesti osakkeita. Useimmat investointipankit myös välittävät osakkeita ja tarjoavat muita palveluita sijoittajille. Lisäksi investointipankit auttavat yhtiöitä fuusioissa ja yritysostoissa sekä uudelleenjärjestelyissä. Toisin kuin tavalliset pankit, investointipankit eivät ota vastaan talletuksia tai myönnä lainoja.

1930-luvun finanssikriisi herätti aikakauden poliitikot siihen, että investointipankkitoiminta ja tavallinen talletuspankkitoiminta kannattaa pitää lainsäädännön keinoin irrallaan toisistaan. Näin tallettajien varat eivät vaarannu finanssikriisien puhjetessa. Lisäksi näin voidaan hillitä pankkien koon kasvua ja pankkitoiminnan keskittymistä.

1990-luvulla presidentti Bill Clintonin hallinto purki tämän ”palomuurin” Yhdysvalloissa. Tätä on jälkeenpäin pidetty yleisesti yhtenä syynä vuoden 2008 finanssikriisin syntyyn ja kärjistymiseen. Kriisin jälkeen ”palomuuri” palautettiin osittain takaisin, mutta ei yhtä vahvana kuin aiemmin.