You are here

Johdannaismarkkinat

Myynnissä tulevaisuus

Johdannaisilla tarkoitetaan arvopapereita ja sopimuksia, joiden arvo johdetaan joidenkin muiden arvopapereiden tai hyödykkeiden hinnoista. Kyse voi olla esimerkiksi sopimuksista, joilla ostaja ja myyjä sopivat tekevänsä tiettynä päivänä jonkin kaupan ennalta sovittuun hintaan.

Johdannaiskauppa tarjoaa kaupan toiselle osapuolelle mahdollisuuden hallita ja vähentää riskejä, kun tulevaisuudessa tehtävän kaupan hinta tiedetään etukäteen. Toinen osapuoli puolestaan voi riskin ottamalla saada merkittäviä voittoja, jos se onnistuu arvaamaan hintakehityksen oikein.

Riskeiltä suojautumisen sijaan johdannaismarkkinoista itsestään on tullut merkittävä riskien lähde. Johdannaisiin liittyvät tulevat velvoitteet eivät näy yhtiöiden taseissa (eli taloudellisessa tilanteessa) samalla tavalla kuin muut sijoitukset, ja pieleen menneet johdannaiskaupat voivat johtaa yllättäviin tappioihin. Jos monet sijoittajat ottavat samankaltaisia riskejä, tappiot voivat nousta valtaviin mittasuhteisiin. Lisäksi johdannaismarkkinoiden on todettu heiluttavan merkittävästi esimerkiksi ruoka-aineiden hintoja.

Johdannaismarkkinoilla käytävien hyödykkeiden kirjo on lisääntynyt jatkuvasti, ja johdannaiskaupan määrä ja osuus kaikesta kaupasta on kasvanut rajusti 1990-luvulta lähtien. Kun vuonna 1991 johdannaiskaupassa sovittujen kauppojen kokonaismäärä oli 18 miljardia dollaria, vuonna 2006 se oli jo 19 870 miljardia dollaria. Tehtyjen kauppojen määrä on kasvanut rajusti koko 2000-luvun ajan.

https://www.kepa.fi/uutiset/9074
http://www.world-exchanges.org/insight/reports/ 2011-ioma-derivatives-market-survey