You are here

Kapitalismi

Yksityisomistusta ja voitontavoittelua

Kapitalismi on vallalla oleva sosiaalinen, poliittinen ja taloudellinen järjestelmä. Sitä luonnehtii omaisuuden – tai pääoman – yksityisomistus ja tavaroiden tai muiden hyödykkeiden tuotanto ja myynti yksityisen voiton tavoittelemiseksi. Tuotanto, jakelu ja vaihto ovat siis yksityisomistuksessa, ja niiden tarkoituksena on tuottaa omistajalle taloudellista hyötyä.

Kapitalistisessa järjestelmässä tuotannon tulokset jaetaan, ja niiden arvo määräytyy pääasiassa vapailla markkinoilla. Kapitalismi korostaa yksilöiden roolia taloudessa. Taustalla on myös käsitys siitä, että markkinat tuottavat tehokkaimmin vaurautta ja siten hyvinvointia. Tämän vuoksi markkinoiden toimintaan pitäisi puuttua mahdollisimman vähän, ja valtion roolina pitäisi olla lähinnä ihmisten oikeuksien suojelu. Kapitalismia luonnehtii myös se, että työstä tulee markkinoilla vaihdettava hyödyke. Edellä sanottu on kuitenkin ääriesimerkki; käytännössä säätelemättömän kapitalismin ja markkinoiden vahvan säätelyn ääripäiden väliin mahtuu monia erilaisia malleja.

Monien arvostelijoiden mukaan kapitalismi johtaa vaurauden ja vallan epätasa-arvoiseen jakaantumiseen ja kasaantumiseen sekä erilaisiin riiston muotoihin. Yksi kritiikin peruslähtökohdista on se, että lupauksistaan huolimatta kapitalismi ei kykene tuottamaan ja yhdistämään vapautta ja tasa-arvoisuutta, koska se perustuu epätasa-arvoiseen asemaan työtänsä myyvän työntekijän ja työtä ostavan pääoman omistajan välillä. Kapitalistisen järjestelmän katsotaan usein johtavan myös ihmissuhteiden hyödykkeistämiseen ja taloudelliseen epätasapainoon.

Kapitalismin ongelmakohtiin voidaan jossain määrin puuttua valtioiden tai ylikansallisen tason säätelyllä. Säätelyn muodot ja sen tavoiteltu taso ovat monien taloudesta käytävien kiistojen ytimessä.