You are here

Korruptio

Korruptiolla on myös tarjontapuoli

Korruption määritelmästä ja mittaustavoista käydään jatkuvaa kiistelyä. Transparency International (TI) -järjestön antama määritelmä on vakiin-tunut laajalti. Sen mukaan korruptio on ”saadun valta-aseman väärinkäyttöä henkilökohtaisen edun nimissä”.

Laajan yleisön tietoisuuteen korruptio on noussut ennen kaikkea TI:n korruption käsityksiä mittaavan indeksin (Corruption Perception Index, CPI) kautta. Suomi on yleensä sijoittunut sen kärkipäähän vähiten korruptoituneeksi maaksi. Häntäpäästä löytyy lähinnä kehitysmaita.

Vaikka korruption määritelmän voi ymmärtää laajasti, se on käytännössä rajattu koskemaan vain poliitikkojen ja virkamiesten väärinkäytöksiä. Nämä väärinkäytökset ovat kaikkien mielestä suuri ongelma, mutta kriitikoiden mielestä ongelmakenttä on kuitenkin laajempi.

Lahjuksia ottavat virkamiehet ja poliitikot muodostavat korruption kysynnän, mutta kysyntää ei olisi ilman lahjusten tarjoajia ja välikäsiä – useimmiten suuria, kansainvälisiä yrityksiä. Korruption tarjontapuolen suurimmaksi ongelmaksi on nähty veroparatiisit, jotka tekevät mahdolliseksi lahjusten kätkemisen. Ongelmana on pidetty myös välittäjäyrityksiä, joihin kuuluvat pääosin eurooppalaiset ja amerikkalaiset pankit, kirjanpitäjät ja juristit, jotka ovat valmiita auttamaan lahjusten käsittelyssä.

Korruption määritelmistä käyty keskustelu kantoi 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolella hedelmää, ja korruption laaja-alaisuus hahmotetaan nykyään paremmin muun muassa Maailmanpankin ja Transparency Internationalin piirissä.

http://www.transparency.fi/