You are here

Kultakanta

Aiemmin kultavarantojen suuruus rajasi rahan määrää

Kultakannaksi kutsutaan 1800- ja 1900-luvuilla laajalti käytössä ollutta valuuttajärjestelmää, jossa liikkeellä olevan rahan määrä laskettiin keskuspankin kultavarantojen mukaan. Keskuspankki oli sitoutunut vaihtamaan liikkeelle laskemansa paperirahan kultaan tietyn valuuttakurssin mukaan.

Nykyään kultakantaa ei enää ole käytössä. Liikkeellä olevan rahan määrää rajoittavat esimerkiksi EU:ssa enää lähinnä liikepankkien kyky ja halu lainata keskuspankilta hankkimaansa rahaa maksukykyisille asiakkaille sekä keskuspankin korko- ja muu rahapolitiikka.