You are here

Kysyntä

Talous ei toimi, jos tuotteille ei löydy kysyntää

Tarjonta ja kysyntä kuuluvat taloustieteiden ja -politiikan avainkäsitteisiin. Uusklassista taloustiedettä sanotaan usein tarjonnan taloustieteeksi, sillä yhden sen taustaolettamuksen mukaan tarjonta synnyttää aina oman kysyntänsä. Tällöin valtion ei tarvitse huolehtia palkansaajien ostovoimasta ja työllisyydestä, sillä markkinat luovat oman kysyntänsä.

Toinen taustaoletus on, että kussakin taloustilanteessa on olemassa ”luonnollinen” työttömyyden taso. Työttömyyden laskeminen tämän tason alle edellyttää niin suuria ja kalliita toimenpiteitä, ettei niihin kannata ryhtyä.

Keynesiläistä taloustiedettä on sanottu kysynnän taloustieteeksi. Tämän ajattelutavan mukaan markkinat toimivat usein tehottomasti, jos valtio ei varmista riittävän työllisyyden ja sitä kautta kuluttajakysynnän ylläpitoa — erityisesti taantumien aikana. Työttömyyden torjunta ja kuluttajien ostovoiman ylläpito voi vaatia usein alijäämäisten budjettien tekoa. Alijäämistä pidättäytyminen ja tiukka budjettikuri tulee kuitenkin usein kalliimmaksi kuin talouden koko kapasiteetin hyödyntäminen huolehtimalla kysynnästä ja ostovoimasta.