You are here

Luottoluokituslaitokset

Onko luokituksiin luottamista?

Luottoluokituslaitokset ovat yrityksiä, jotka arvioivat erilaisiin arvopapereihin liittyviä riskejä. Kansainvälisiä markkinoita hallitsee kaksi yhdysvaltalaista jättiläistä: Standard & Poors ja Moody’s. Kolmanneksi suurin luottoluokittaja on Fitch Ratings.

Luottoluokituslaitosten toimintatavat herättivät laajaa keskustelua vuoden 2008 finanssikriisin jälkimainingeissa. Luokittajat olivat antaneet kriisin synnyttäneille subprime-luottovelkakirjoille turvallisen sijoituksen luokituksen, vaikka niihin sisältyi merkittäviä riskejä.

Vuoden 2008 kriisi kirvoitti Euroopassa vaatimuksia perustaa julkinen, eurooppalainen luottoluokituslaitos. Toistaiseksi rahoitusmarkkinakriisin esiin nostamiin ongelmiin on puututtu vaatimalla kaupallisilta luottoluokituslaitoksilta suurempaa avoimuutta ja tilivelvollisuutta.