You are here

Maailmanpankki

Yhä suurempi lainoittaja

Maailmanpankki on Washingtonissa päämajaansa pitävä maailmanjärjestö, joka lainaa valtioille markkinakorkoista tai kehitysyhteistyövaroin tuettua rahaa yksittäisiin hankkeisiin. Lisäksi se myöntää lainoja kehitysmaihin sijoittaville yrityksille. Maailmanpankkia ja Kansainvälistä valuuttarahastoa kutsutaan yhdessä Bretton Woods -järjestöiksi.

Pankki koostuu useasta alajärjestöstä, joista tärkeimmät ovat köyhimpiä maita luotottava Kansainvälinen kehitysjärjestö (International Development Association, IDA), keskituloisia maita lainoittava Kansainvälinen jälleenrakennus- ja kehityspankki (International Bank for Resconstruction and Development, IBRD) sekä kehitysmaihin sijoittaville yrityksille lainoja myöntävä Kansainvälinen rahoitusyhtiö (International Finance Corporation, IFC).

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n tavoin Maailmanpankki myös ohjeistaa vaikeuksiin joutuneita valtioita niiden taloudenhoidossa ja edellyttää niiltä tietynlaista talouspolitiikkaa lainojen ehtona. Nämä järjestelyt tunnetaan yleisesti rakennesopeutusohjelmina. Viime vuosikymmenillä alettiin puhua köyhyydenvähentämisohjelmista.

2000-luvulla Maailmanpankki on lähtenyt laajentamaan toimintaansa uusille alueille, kuten ilmastonmuutoksen torjunnan rahoitukseen. Toinen merkittävä aluevaltaus on ollut IFC:n nopea kasvu lainamääriltään suurimmaksi Maailmanpankin osaksi. Maailmanpankkia on kritisoitu Kansainvälisen valuuttarahaston tavoin muun muassa epädemokraattisesta päätöksenteosta ja rikkaita maita suosivista äänivaltasuhteista.

Suomi käyttää valtaa Maailmanpankissa ja IMF:ssä osana Pohjoismaista maaryhmää. Tärkeimmät päätökset tehdään näiden järjestöjen kevätkokouksissa ja syksyisin järjestettävissä vuosikokouksissa.

www.brettonwoodsproject.org