You are here

Maksutase

Miten saamiset ja maksut liikkuvat?

Maksutase on laskennallinen termi, jota käytetään kuvaamaan tavaroiden, palveluiden ja rahoituksen siirtoja yhden maan ja muun maailman välillä. Maksutaseeseen luetaan kaikki saamiset ja maksut, kuten tavaroiden ja palveluiden kauppa, ei-kaupalliset rahansiirrot, kuten perinnöt ja eläkkeet, sekä investoinnit ja valtioiden nimissä tehdyt siirrot. Kyse on siis kaikista saatavista ulkomailta ja maksuista ulkomaille.

Maksutase jaetaan perinteisesti kauppataseeseen ja rahoitustaseeseen. Kauppataseella tarkoitetaan tavaroiden ja palveluiden kaupasta aiheutuvia rahansiirtoja. Rahoitustaseeseen kuuluu lyhytkestoinen ja pitkäkestoinen pääoma. Lyhytkestoisella pääomalla tarkoitetaan esimerkiksi pankkisijoituksia ja vientiluottoja. Pitkäkestoisella pääomalla viitataan investointeihin.

Maksutasetta ja sen osia käytetään hyväksi esimerkiksi suunniteltaessa valtioiden talouspolitiikkaa. Myös valtioiden luottokelpoisuutta arvioivat kansainväliset laitokset käyttävät tietoja luokitellessaan valtioiden luottokelpoisuutta.