You are here

Pääomapako

Pääomat pakenevat veroparatiiseihin

Pääomapaolla tarkoitetaan pääomien nopeaa, usein hallitsematonta poistumista ulkomaille. Pääomapako yhdistetään usein rahoitusmarkkinakriiseihin, jolloin sijoittajat siirtävät rahojaan pois epävakaaksi katsomastaan valtiosta. Toisaalta pääomapako on merkittävä jokapäiväinen ongelma monelle kehitysmaalle.

Jos raha on ansaittu, siirretty tai sijoitettu jonkun maan lakien vastaisesti, puhutaan laittomasta pääomapaosta. Sen alalajeja ovat monikansallisten yrityskonsernien sisäiset rahansiirrot, kansainvälinen rikollisuus ja korruptiolla ansaitut rahat.

Yritysten veronkierto muodostaa Global Financial Integrity -tutkimuslaitoksen mukaan suurimman osan kehitysmaista laittomasti pakenevasta rahavirrasta. Kyse voi tällöin olla esimerkiksi siirtohinnoittelun väärinkäytön kautta tapahtuvasta pääomapaosta. Siitä kiinni jääminen ei välttämättä johda rikosoikeudellisiin seuraamuksiin, mutta se voi silti rikkoa jonkin maan lakia.

Siirtohintojen valvonta on vaikeaa kaikkialla maailmassa, mutta varsinkin niissä maissa, joissa resursseja sen valvomiseen on vähän. Pääomapakoon voidaan puuttua esimerkiksi vahvistamalla verohallintoa ja puuttumalla veroparatiisien toimintaan. Finanssikriiseihin liittyvää pääomapakoa voidaan hillitä pääomakontrolleilla.

www.gfintegrity.org