You are here

Pätkätyöt

2000-luvun työelämää

Pätkätöistä, palkattomista ja pienipalkkaisista harjoitteluista sekä määräaikaisista vuokratyöyhtiöiden kautta tehdyistä keikkatöistä on tullut 2000-luvulla erityisesti nuorten työntekijöiden arkea. Yritykset ja julkinen sektori ovat ulkoistaneet suuren osan toiminnoistaan. Ne hankkivat erityisesti matalapalkkaisiin töihin työntekijöitä usein vuokratyöyhtiöiden kautta.

Määräaikaiset työsuhteet ovat joillekin työntekijöille vapaaehtoinen valinta, mutta toisille pakko. Pätkittäinen työelämä voi vaikeuttaa elämänhallintaa ja tulevaisuuden suunnittelua. Pätkätöiden yleistyminen onkin tuonut suomen kieleen uudissanan prekariaatti. Tällä viitataan kokonaisuutena ihmisiin, jotka elävät epävakaissa oloissa. Erityisen huonoilla työehdoilla tai palkalla tehtäviä pätkä- ja muita töitä on kutsuttu myös paskaduuneiksi.

Työelämän muutos tuo haasteita vanhaan maailmaan perustuville turvaverkoille. Koko ay-liike on rakentunut vakituisiin palkkatyösuhteisiin perustuvan järjestelmän pohjalle. Lyhyillä pätkätöillä ei välttämättä pääse esimerkiksi peruspäivärahaa paremman ansiosidonnaisen työttömyysturvan piiriin. Prekariaatin ongelmiin onkin ehdotettu yhdeksi ratkaisuksi perustuloa.