You are here

Perustulo

Perustulo kiinnostaa yli puoluerajojen

Perustulo tai kansalaispalkka on ilman ehtoja jokaiselle yksilölle – tai kansalaiselle – maksettava tulo, jota ei voida periä takaisin. Ehdotuksia vastikkeettomasta perustulosta on esitetty jo pitkään ja malleja on useita. Mallien perusajatuksena on, että yksilöt saavat tuloja ilman ehtoja eli riippumatta tarpeisiin liittyvästä arvioinnista tai aiemmasta työnteosta.

Perustuloa on kokeiltu esimerkiksi joissain Yhdysvaltojen osavaltioissa. Myös Suomessa monet poliittiset toimijat ja osa puolueista kannattaa perustulon käyttöönottoa. Perustulon kannattajat jakaantuvat karkeasti ottaen kahteen ryhmään. Osa kannattajista näkee kansalaispalkan tehokkaampana, yksinkertaisempana ja halvempana tapana järjestää sosiaaliturva. Tällöin perustulo korvaisi pitkälti tarveharkintaisen tai tiettyyn syyhyn perustuvan sosiaaliturvan.

Toisten perustulon kannattajien mukaan perustulon ajatuksena on vapauttaa ihmiset palkkatyöstä ja näin lisätä yksilöiden vapautta päättää omasta elämästään. Käytännössä erilaisten mallien kirjo on suuri.

www.perustulo.org