You are here

Raha

Mihin rahaa käytetään?

Rahaa on käytetty eri muodoissa vaihdon välineenä koko tunnetun ihmiskunnan historian ajan. Kansantaloustieteen oppikirjoissa usein esitetylle siirtymälle tavaroiden ja palveluiden vaihdosta asteittain rahatalouteen ei löydy historiallisia vastineita. Tavaroiden vaihtoon perustuvat talousjärjestelmät ovat syntyneet tilanteessa, jossa rahajärjestelmä on syystä tai toisesta romahtanut. Myös tällöin vanha rahayksikkö on jatkanut elämäänsä tavaroiden vaihdon mittarina.

Historiallisesti rahayksikköinä on yleensä käytetty jalometalleista tehtyjä kolikkoja. Myös paperirahaan siirtymisen jälkeen rahan arvo sidottiin pitkään kultaan, johon keskuspankit vaihtoivat pyydettäessä setelirahaa. Viimeinen kultakantajärjestelmä toimi toisen maailmansodan jälkeen vuoteen 1971. Sen perustana oli dollarin asema maailmanvaluuttana, ja Yhdysvaltojen lupaus vaihtaa dollarit kullaksi.

Nykyään kultakantaa ei ole enää käytössä. Tänä päivänä keskuspankit lainaavat liikepankeille keskuspankkirahaa, jota vastaan liikepankit voivat lainata asiakkailleen keskuspankkirahaa suuremman summan tavallista jokapäiväisessä liiketoiminnassa käytettyä rahaa. Rahan määrää säätelee nykytaloudessa lähinnä lainakelpoisten asiakkaiden määrä.

Jos rahan eli valuutan arvo on sidottu muiden valuuttojen tai esimerkiksi kullan arvoon, on tätä sidosta mahdollista muuttaa haluttaessa poliittisella päätöksellä. Valuutan arvon pienentämistä suhteessa muihin valuuttoihin kutsutaan devalvaatioksi, suurentamista revalvaatioksi. Tänä päivänä suurin osa valuuttakursseista on kelluvia, jolloin niiden arvo määräytyy markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan.