You are here

Reilu kauppa

Lisää rahaa tuottajille

Reilulla kaupalla tarkoitetaan kansainvälisen reilun kaupan liikkeen sääntöjä noudattavaa maailmankauppaa. Reilussa kaupassa maanviljelijöille turvataan minimihinta, joka on keskimäärin noin 15 prosenttia korkeampi kuin yleisillä markkinoilla. Reilussa kaupassa myös työoikeudet on taattu, ja tuotantosopimukset solmitaan pitkiksi jaksoiksi.

Tuottajille maksetaan erillistä reilun kaupan lisää. Lisiä ei ohjata suoraan maanviljelijöille vaan heidän hallinnoimilleen järjestöille. Usein rahat säätiöidään ja käytetään yhteistä hyvää tuottaviin tarkoituksiin.

Koska reilun kaupan lisä ei ole suora tukiainen maanviljelijöille, se ei kannusta ylituotantoon. Lisän saanti voi olla hyvinkin kausiluontoista riippuen reilun kaupan tuotteiden menekistä. Näin ollen reilun kaupan lisä on varsin erilainen avustuskeino kuin esimerkiksi maataloustuet. Tuotteesta saatava korkeampi tuottajahinta on vain yksi reilun kaupan hyödyistä. Yhtä tärkeitä, ellei jopa tärkeämpiä, ovat tuottajien järjestäytymiseen liittyvät hyödyt (neuvotteluasema, parempi luottokelpoisuus)

Reilun kaupan tuottajille on erilaisia sääntöjä, jotka vaihtelevat tuotteiden ja tuotantotapojen mukaan. Pienviljelijöiden kohdalla säännöt kieltävät esimerkiksi lapsityövoiman käytön ja turvaavat kaikille tuottajille yhtäläisen edustusoikeuden tuottajajärjestön toiminnassa. Tämän vuoksi monet reilun kaupan tuottajat järjestäytyvät osuuskunniksi. Kaikki reilun kaupan tuottajat ja maahantuojat sertifioidaan erikseen, mikä tarkoittaa, että sääntöjen noudattamista valvotaan itsenäisesti ja läpinäkyvästi.

Reilun kaupan osuus maailmankaupasta on toistaiseksi pieni, mutta sen suosio on ollut pitkään kasvussa. Jotkut kriitikot ovat pitäneet ongelmana suurten yritysten saapumista reilun kaupan markkinoille, sillä alkuperäiset tarkoitukset voivat vesittyä. Toisaalta reilun kaupan kysynnän pitäisi olla huomattavasti nykyistä suurempaa, jotta kauppa hyödyttäisi merkittävää osaa pienviljelijöistä.

Reilun kaupan tuotteet keskittyvät kuluttajille suunnattuihin tuotteisiin. Kuparin, bauksiitin tai vaikkapa kullan sertifiointi ja kehittäminen liiketoimintana olisi huomattavasti vaikeampaa. Kuitenkin myös niiden tuotantoon liittyy valtavia ympäristö- ja työoikeusongelmia.

www.repu.fi

www.reilukauppa.fi