You are here

Resurssikirous

Taloutta ei kannata rakentaa yhden sektorin varaan

Resurssikirouksella tarkoitetaan kehityskulkua, jossa luonnonvarojen viennistä saatavat suuret vientitulot johtavat alhaisempaan talouskasvuun ja kansalaisten elinolojen heikkenemiseen. Ilmiö on tyypillinen monille öljyä tai arvometalleja vieville maille.

Ilmiön taustalla on monta syytä. Jos hallinto ja politiikka on valmiiksi korruptoitunut tai altis korruptiolle, voi luonnonvarojen löytäminen johtaa eliitin ja kansan erkaantumiseen toisistaan. Vientitulot takaavat eliitille tasaisen tulovirran, jonka avulla heidän ei välttämättä tarvitse välittää kansalaisten asemasta.

Vientitulot voivat aiheuttaa myös hintatason nousua ja vaikuttaa valuuttakurssiin tavoilla, jotka vaikeuttavat muiden talouden sektoreiden toimintaa. Talouden ylikuumeneminen voi johtaa myös asuntojen hintojen nousuun siten, että asumisesta tulee kohtuuttoman kallista niille jotka eivät pääse vientituloista nauttimaan. Viime vuosina veroparatiisien tapauksessa on alettu puhua myös finanssikirouksesta, joka on resurssikirouksen yksi alalaji.