You are here

Sijoitusrahasto

Kasvotonta sijoittamista

Sijoitusrahastolla tarkoitetaan yleensä järjestelyä, jossa sijoittajien rahoista huolehtii rahastonhoitaja, joka pyrkii löytämään rahoille tuottavimmat sijoituskohteet rahaston toimialan sisällä. Sijoitusrahastot omistavat yleensä tietyn toimialan tai maantieteellisen alueen osakkeita tai velkakirjoja. Jotkut rahastot omistavat molempia.

Sijoitusten kokoelmaa kutsutaan sijoitussalkuksi. Salkun kokoonpano vaikuttaa siihen, millaisia voittoja sen odotetaan tuottavan ja millaisia riskejä sijoituksiin sisältyy. Rahastosijoitukset eroavat pankkitilisijoituksista asiakkaan näkökulmasta siinä, että niiden arvo voi myös laskea. Sijoitusrahastoja ovat myös esimerkiksi hedge-rahastot ja eläkerahastot.