You are here

Sosiaalifoorumi

Toisenlainen maailma on mahdollinen

Maailman sosiaalifoorumit syntyivät vastavoimaksi Maailman talousfoorumille. Ne ovat kaikille avoimia paikkoja, joissa ihmiset, järjestöt ja ajatukset kohtaavat. Keskustelujen pohjalta muotoillaan uusia poliittisia tavoitteita ja mietitään toimintamuotoja tavoitteiden toteuttamiseksi. Sosiaalifoorumit liitetään yleisesti globalisaatioliikkeen kehitykseen.

Ensimmäinen Maailman sosiaalifoorumi pidettiin Brasilian Porto Alegressa vuonna 2001. Maailman sosiaalifoorumeja on tämän jälkeen järjestetty vähintään joka toinen vuosi. Lisäksi alueellisia ja paikallisia sosiaalifoorumeja on järjestetty kymmeniä ympäri maailmaa. Suomen sosiaalifoorumeja on pidetty vuosittain vuodesta 2002 lähtien. Suurimmat foorumit ovat koonneet yhteen jopa yli satatuhatta ihmistä.

Maailman sosiaalifoorumilla on peruskirja, jonka periaatteita kaikkien osallistujien on tarkoitus kunnioittaa. Muita sääntöjä tai ehtoja foorumeilla ei ole. Foorumit organisoituvat yleensä työryhmien kautta. Maailman sosiaalifoorumilla on myös kansainvälinen neuvosto ja sihteeristö, jotka organisoivat tapahtuman.

Foorumit kokoavat yhteen kansalaisliikkeitä ja tarjoavat mahdollisuuden keskinäiseen pohdintaan, mutta ne eivät pyri edustamaan maailmanlaajuista kansalaisyhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Kellään ei ole valtuuksia esittää kantoja kaikkien foorumin osanottajien nimissä. Mikään puolue tai sotilaallinen organisaatio ei voi osallistua Maailman sosiaalifoorumiin. Hallitusten, puolueiden ja virkamieskunnan edustajat voivat kuitenkin osallistua yksityishenkilöinä.

www.sosiaalifoorumi.fi

www.fse-esf.org