You are here

TRIPS

Patentteja ja kalliimpia lääkkeitä

TRIPS (Trade-Related Intellectual Property Rights) on Maailman kauppajärjestön WTO:n alainen sopimus, joka koskee henkisiä teollis- ja tekijänoikeuksia eli immateriaalioikeuksia. Sen alaan kuuluvat esimerkiksi patentit, tekijänoikeudet ja tuotemerkit.

TRIPS-sopimus solmittiin vuonna 1995. TRIPSiin sisältyvä tiedon hallinnointi ja omistaminen on yksi talouden globalisaation kiistellyimmistä puolista. Monien mukaan TRIPS on kenties tuhoisin ja vaarallisin WTO-sopimuksista, koska se vaikuttaa esimerkiksi lääkkeiden, siementen ja koulutuksen saatavuuteen. Suurimman haasteen TRIPS on synnyttänyt maailman köyhille ja yleisemmin kehitysmaille.

Kiistoja ovat aiheuttaneet etenkin elämänmuotojen ja lääkkeiden patentointiin liittyvät säädökset. Yhden sopimuksen kiistellyimmän kohdan mukaan WTO:n jäsenmaiden pitää antaa patenttien omistajille, jotka ovat usein ylikansallisia yhtiöitä, väliaikainen monopoli tai lisenssi patentoituun ”keksintöön”. Esimerkiksi lääkepatentin haltijalle TRIPS takaa 3–20 vuoden lisenssin. Tämä varmistaa tuotteen pitkän saatavuuden mutta samalla estää halvempien, niin sanottujen geneeristen lääkkeiden kehittämisen ja myynnin.

Lääkkeiden lisäksi kiistoja on herättänyt myös elämänmuotojen kuten geenien ja kasvien osien patentointi. Nämä keksinnöt saattavat kuitenkin olla niin sanottua ihmiskunnan yhteistä tietoperimää, jonka yritys on ainoastaan patentoinut. Geeniteknologia tuottaa uusia geenejä, jotka ovat immateriaalioikeuksien piiriin kuuluvia keksintöjä. Kun esimerkiksi siemenet patentoidaan ja niistä tulee yksityisomaisuutta, köyhiltä katoaa oikeus ja mahdollisuus näiden lajien viljelyyn.