You are here

Uuskolonialismi

Valtaa ilman virallista hallintaa

Uuskolonialismilla tarkoitetaan kolonialististen eli siirtomaavallan aikaisten valtasuhteiden pysyvyyttä, vaikka varsinainen kolonialistinen maailmanjärjestelmä onkin purkautunut. Käsitteellä viitataan vahvempien, voimakkaampien ja varakkaampien maiden ja alueiden tapaan tai kykyyn käyttää valta-asemaansa ilman virallista kolonialismia.

Uuskolonialismi voi tarkoittaa kulttuurista, taloudellista tai sosiaalista valtaa, jota varakkaammat maat ulottavat köyhempiin ja heikompiin maihin. Uuskolonialistinen valta poikkeaa kolonialistisesta järjestelmästä siten, että kolonisoivat vallat eivät virallisesti pidä hallussaan maata, resursseja tai poliittisia instituutioita. Tuloksena on kuitenkin yhtä lailla epäsymmetrinen valta-asetelma, jota luonnehtii riippuvuussuhde.

Maailmantalouden näkökulmasta voidaan sanoa, että esimerkiksi rakennesopeutusohjelmat, kehitysmaiden velkaongelma, vapaakauppa ja Bretton Woods -järjestelmän instituutiot ovat osaltaan pitäneet ja pitävät yllä uuskolonialistisia valtasuhteita.