You are here

Veroloma

Miten käy, kun loma loppuu?

Verolomalla tarkoitetaan ajallisesti rajattuja verohelpotuksia, joita valtiot myöntävät ulkomaisille yhtiöille suorien sijoitusten toivossa. Verolomia tarjotaan usein maantieteelliseen alueeseen tai tiettyihin toimialoihin sidotuilla vapaatuotantoalueilla, mutta ne voivat koskea myös kaikkia ulkomailta tulevia suoria sijoituksia. Verolomat ovat osa kansainvälistä verokilpailua.

Verolomia voidaan tarjota myös kuluttajille, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että tietyt tuotteet on vapautettu arvonlisäverosta tiettyinä päivinä vuodesta. Tämä käytäntö on yleinen ainakin Yhdysvalloissa, jossa jotkut osavaltiot myöntävät verolomia esimerkiksi ennen koulujen alkua tehtäviin hankintoihin.

Viime aikoina keskustelua ovat herättäneet tapaukset, joissa verolomia hyödyntäneet ylikansalliset yhtiöt ovat lopettaneet tuotannon ja poistuneet lomia tarjonneesta maasta välittömästi veroloman päätyttyä. Tällöin valtio ei ehdi saamaan yritykseltä lainkaan verotuloja.

www.taxjustice.net