You are here

Vihreä talous

Viherpesua vai aitoja ratkaisuja?

Vihreä talous on kattotermi taloudellisille toimille tai tavoitteille, jotka tähtäävät luonnonvarojen käytön ja ympäristöriskien minimointiin. Näihin tavoitteisiin yhdistetään usein vaatimuksia sosiaalisesta tasa-arvosta ja hyvinvoinnista.

Käytännössä vihreä talous on tarkoittanut esimerkiksi uusiutuvan energian käytön lisäämistä, rakennusten energiatehokkuuden parantamista, parempaa liikennesuunnittelua, kaavoitusta sekä vesi- ja jätehuoltoa.

Vihreän talouden ongelmana on nähty käsitteen epämääräisyys ja ”viherpesun” eli tyhjän imagonkohotuksen vaara. Lisäksi riskinä on markkinamekanismin ulottaminen yhä uusille alueille kuten juomaveteen, joka on luonteeltaan kauppatavaran sijaan julkishyödyke.