You are here

Maailmantalouden ABC

Yhdistyneet kansakunnat YK YK ei ole täydellinen, mutta parempaakaan ei ole keksitty
Yhteiskunnalliset yritykset
Yksityistäminen Palvelut myytävänä
Ylikansalliset yhtiöt Konttori täällä, tuotanto siellä
Yövartijavaltio Yövartijavaltio on kotimaassa pieni, mutta käy silti usein kalliita sotia
Yritysvastuu Saadaanko vapaaehtoisuudella tuloksia?