You are here

Yhdistyneet kansakunnat YK

YK ei ole täydellinen, mutta parempaakaan ei ole keksitty

Yhdistyneet kansakunnat perustettiin toisen vuonna 1945 seuraamaan maailmansotien välissä toiminutta Kansainliitoa. YK:n organisaatio muodostuu kuudesta pääelimestä sekä New Yorkissa sijaitsevasta päämajasta. YK:n pääelimiä ovat yleiskokous, turvallisuusneuvosto, talous- ja sosiaalineuvosto, huoltohallintoneuvosto, kansainvälinen tuomioistuin ja sihteeristö.

Maailmantalouden hallinnassa YK:lla on huomattavasti vähemmän valtaa kuin esimerkiksi Bretton Woods -järjestöillä. Erityisesti pienemmille ja tulotasoltaan köyhemmille maille se on kuitenkin korvaamaton foorumi ja vaihtoehtoisten mallien tuottaja pääasiassa rikkaiden maiden ohjaamille suuremmille talousjärjestöille.

YK:n talous- ja sosiaaliasiain komitean ECOSOCin ajatuksena on ollut toimia koordinaattorina kansainvälisen talousjärjestelmän säätelyssä. Käytännössä suurvallat eivät ole tätä roolia halunneet ECOSOCille antaa, vaan päätöksiä on tehty esimerkiksi G8-ryhmässä. YK:n alajärjestöistä kauppa ja kehitysjärjestö UNCTAD tuottaa aktiivisesti analyysiä maailmantalouden ja rahoitusmarkkinoiden toiminnasta ja erityisesti niiden vaikutuksista kehitysmaihin. Sen toiminta ja näkökulmat tuottavat paljon tietoa, jota muut talousjärjestöt eivät tarjoa. Muista YK-järjestöistä työjärjestö ILO on pitänyt yllä maailman talouskeskusteluissa kysyntää ja aktiivisista työllisyyspolitiikkaa painottavia vaatimuksia.

YK:ta syytetään julkisessa keskustelussa usein tehottomaksi. Toisaalta demokratia on aina väistämättä hidasta ja usein kallistakin. Lisäksi pienet maaryhmät eivät välttämättä ole sen tehokkaampia. Esimerkiksi G8:n antamat lupaukset velkojen mitätöinnistä tai kehitysyhteistyömäärärahojen nostosta ovat usein jääneet toteutumatta.