You are here

Ylikansalliset yhtiöt

Konttori täällä, tuotanto siellä

Ylikansalliset yhtiöt ovat yhtiöryppäitä eli konserneja, joilla on pääkonttori yhdessä maassa mutta toimintaa tytäryhtiöiden kautta useammassa maassa. Useimmiten tämä tarkoittaa pääkonttoria teollisuusmaassa ja tuotantoa ja muuta toimintaa vähemmän teollistuneissa maissa tai kehitysmaissa. Suurin osa ylikansallisista yhtiöistä on nykyään ensisijaisesti organisoivia ja koordinoivia yrityksiä. Varsinaista tuotantoa ostetaan usein alihankkijoina toimivilta yhtiöiltä.

Termi ylikansallinen yhtiö on ollut yleensä käytössä Yhdistyneiden kansakuntien alajärjestöissä. Rikkaiden maiden yhteistyöjärjestö OECD puhuu omissa julkaisuissaan monikansallisista yhtiöistä. Kyse on näkökulmaerosta. Ylikansallinen yhtiö painottaa yhtiön päätöksenteon ja ajattelutapojen organisointia. Ne ovat nykyään lähes poikkeuksetta irtautuneet kansallisvaltioiden rakenteista ja intresseistä. OECD:n monikansallinen yhtiö painottaa yhtiöiden juridista luonnetta eri maissa sijaitsevien tytäryhtiöiden muodostamana konsernina.

Onko ylikansallisista yhtiöistä enemmän hyötyä vai haittaa? Moni suuryhtiö on yksittäisessä maassa merkittävä työllistäjä ja joskus myös veronmaksaja. Toisaalta esimerkiksi kansainvälisiä suoria sijoituksia koskeva tutkimuskirjallisuus on osoittanut, että suuryhtiöiden investointien hyödyllisyys riippuu pitkälti niiden säätelystä. OECD:n arvioiden mukaan vuonna 2002 noin 60 prosenttia kaikesta maailmankaupasta oli ylikansallisten yritysten sisäistä kauppaa. Tästä huolimatta ylikansalliset yritykset työllistävät vain muutaman prosentin maailman työvoimasta.

Ylikansallisia yrityksiä vastaan kohdistettu kritiikki keskittyy erityisesti niiden valtaan. Taloudellisen voimansa ansiosta ne pystyvät käyttämään myös yhteiskunnallista valtaa esimerkiksi lobbaamalla poliittisia päättäjiä, käymällä sisäistä kauppaa sekä siirtohinnoittelemalla tuotteita väärin ja kiertämällä näin veroja. Lisäksi yhtiöitä syytetään usein ay-liikkeiden heikentämisestä ja verokilpailun kiihdyttämisestä.

Yhtiöiden toimintaa kritisoidaan myös usein läpinäkymättömyydestä ja korruption edistämisestä erityisesti kehitysmaissa. Ylikansalliset yhtiöiden toiminta voi vaikuttaa voimakkaasti poliittisiin päätöksiin.

http://www.corporatewatch.org/

http://www.corporateeurope.org/