You are here

Yövartijavaltio

Yövartijavaltio on kotimaassa pieni, mutta käy silti usein kalliita sotia

Yövartijavaltion käsite on esiintynyt poliittisissa keskusteluissa jo 1800-luvulta lähtien. Uusliberalismin kannatuksen nousu 1980-luvulla nosti termin vahvemmin politiikan sanastoon.

Yleensä yövartijavaltiolla viitataan kehityskulkuun, jossa valtion toimintoja ajetaan alas ja niitä pyritään rajoittamaan lähinnä omistusoikeuden ja yleisen turvallisuuden turvaamiseen.