You are here

Yritysvastuu

Saadaanko vapaaehtoisuudella tuloksia?

Suomalaisyritysten liiketoiminnasta on tullut yhä globaalimpaa. Monet täällä valmistettavien tai myytävien tuotteiden raaka-aineet ja osat tuodaan ulkomailta, ja yhä useampi suomalainen tuote löytää ostajan jostain muualta kuin Suomesta tai Euroopasta. Samalla yritysten yritysvastuutoiminta on lisääntynyt. Yhä useampi yritys raportoi vuosittain myös vastuutoiminnastaan.

Kansainvälisten sopimusten välttely on yleistä liiketoiminnassa, mikä tahraa myös hyvin toimivien yhtiöiden mainetta ellei avoimuuteen kiinnitetä erityistä huomiota. Esimerkiksi Maailman työjärjestön mukaan vuonna 2012 alle 15-vuotiaista lapsista 215 miljoonaa käy töissä. Vuosittain 2,3 miljoonaa ihmistä kuolee työtapaturmiin tai ammattitauteihin. Yksityiset investoinnit auttavat usein pitämään luonnonvaroiltaan rikkaiden maiden diktaattoreja vallassa. Yritysvastuu on myös ympäristökysymys: 3000 suurinta yritystä aiheuttavat YK:n arvion mukaan kolmasosan maailman ympäristökuluista. Suurimmat syyt tähän ovat ilmastopäästöt, vedenkäyttö ja ilmansaasteet.

Yritysvastuusta puhuttiin aiemmin aina yritysten yhteiskuntavastuuna. Vastuukeskustelun laajentuminen on nostanut yritysvastuu-sanan suosiota. Esimerkiksi yritysten verojen välttely nähdään yhä useammin vastuukysymyksenä. Kehitysmaat menettävät suuryritysten veronkierron vuoksi vuosittain ainakin saman verran verotuloja kuin saavat kehitysapua. Myös Suomen arvioidaan menettävän vuosittain satojen miljoonien eurojen verotulot kansainvälisen veronkierron vuoksi.

http://www.finnwatch.org

http://www.kepa.fi

http://www.guardian.co.uk/environment/2010/feb/18/worlds-top-firms-envir...
http://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/wdacl/2012/lang--en/index.htm