You are here

Kansallisen päätöksenteon mahdollisuudet ja rajat

Miten maailmantalous vaikuttaa demokratiaan? Mitkä ovat hyvinvointivaltion haasteet tulevaisuudessa? Missä päätöksiä nykyään tehdään?

Talouden paikat: