You are here

Miten voin vaikuttaa? Kansalaisvaikuttamisen monet keinot

Kuva: Favianna

 

Muutamia kymmeniä vuosia sitten poliittinen vaikuttamisen keinot olivat selkeitä. Kunnallisvaaleissa äänestettiin paikalliset päättäjät, eduskuntavaaleissa valtakunnantason ykkösvaikuttajat. Presidentinvaaleissa äänestettiin yleensä Kekkosta – tai tarkemmin ottaen hänen valitsijamiehiään (ja joskus harvoin -naisia).

Poliittisen vaikuttamisen keinot ovat monimutkaistuneet noista ajoista melkoisesti. Vaaleja pidetään EU:n myötä useammin kuin ennen, mutta yhä useampi epäilee niiden hyötyä. Tuntuu, että politiikka ei muutu, vaikka hallitukset vaihtuvat. Kuitenkin huoli paitsi omasta, myös koko planeetan tulevaisuudesta voi olla suurempi kuin aikoihin. Mitä tässä tilanteessa pitäisi tehdä?

Ensimmäinen askel on huomata, että vaihtoehtoja on olemassa – vieläpä enemmän kuin koskaan aiemmin. Tämä koskee sekä perinteistä politiikkaa että jokaisen omia elämänvalintoja. Valtaa käytetään edelleen perinteisessä päivänpolitiikassa, mutta sen rinnalle on noussut monia uusia vaikuttamisen tapoja.

Kansalaisjärjestöistä on kehittynyt merkittäviä vaikuttajia muun muassa ympäristö- ja ihmisoikeuskysymyksissä. Voit etsiä itsellesi sopivaa vaikutuskanavaa järjestöissä esimerkiksi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepan kautta. Kepan jäsenrekisteristä löytyy 273 järjestöä.

Myös kulutusvalinnoilla on esimerkiksi onnistuneiden kuluttajaboikottien yhteydessä ollut merkitystä.

Internet on avannut täysin uusia foorumeita poliittiselle vaikuttamiselle. Blogit, Myspace ja Youtube-videot ovat olleet monille arkipäivää jo pitkään. Suositussa Second Life -virtuaalimaailmassa järjestettiin syyskuussa 2007 ensimmäinen mielenosoitus, jonka kohteena olivat IBM:n työntekijöiden työehdot. Kuka tietää, mihin suuntaan internetin kautta tapahtuva poliittinen toiminta tulevaisuudessa kehittyy?

Paitsi vaikuttamisen kanavia, on internet avannut myös tiedonvälityksen solmuja. Erityisesti kansainvälisiä tapahtumia seuraavat löytävät uutisensa yhä useammin ulkomaisten lehtien www-sivuilta, jos kielitaito tähän riittää. Monilla kiinnostavilla blogeilla voi myös olla tuhansia lukijoita.

Monet nykyään itsestään selvinä pitämämme asiat, kuten naisten äänioikeus ja viisipäiväinen työviikko, ovat olleet aiemmin täysin utopistisia vaatimuksia. Poliittisen vaikuttamisen näkökulmasta tärkeää onkin yrittää nähdä paitsi se, minkälaista maailmaa haluaa, myös se, mitkä tulevaisuudenkuvat voisivat olla mahdollisia.

Toiseksi kannattaa miettiä, minkälaisilla tällä hetkellä käytössä olevilla keinoilla tavoitteita voi edistää. Näiden yhdistelmästä koostuu usein menestykseskäs poliittinen toiminta.

Matti Ylönen

Talouden paikat: