You are here

Kulutuksen kasvu rikkaissa maissa on johtanut siihen, että elämme jatkuvasti enemmän yli planeettamme ekologisten varojen.