You are here

"Jokaista apudollaria kohti kehitysmaat menettävät kymmenen pääomapakona. Tästä huolimatta aihe sivuutetaan säännöllisesti kehityskysymyksistä keskusteltaessa."