You are here

Kirja

Historiaa, taustoja ja maailmantalouden pitkiä kehityslinjoja.

Undefined

Tervetuloa maailmantalous.netiin

Mistä finanssikriisissä on kyse? Miksi veroja kannattaa maksaa? Tuhoaako kasvu ympäristön? Onko eläkkeesi turvassa? Uhkaako globaali talous demokratiaa? Voiko kuluttamalla vaikuttaa? Katoaako kaikki työ Kiinaan?

 

K I R J A S T O

Ihmisiä on tallustellut telluksella muutaman miljoonan vuoden ajan. Aluksi taloudellinen toiminta oli varsin hiljaista, mutta pikkuhiljaa kauppa alkoi käydä. Noin 100 000 vuotta ennen ajanlaskun alkua käyttöön otettiin maksuvälineet, mikä helpotti vaihdantaa merkittävästi. Vahvin valuutta tuolloin oli okra.

Talouden paikat: 

Mitä kehitys on?


Kuvitus: Banksy

Ajatus ihmislähtöisestä kehityksestä eli siitä, että ihminen ottaa itse ohjat käsiinsä luonnon armoille jättäytymisen sijaan, syntyi teollisen vallankumouksen innoittamana. Käsite on leimallisen länsimainen. Pohjoisen pallonpuoliskon rikkaat teollisuusvaltiot alkoivat kutsua itseään kehittyneiksi. Samalla ne tulivat esimerkillään määritelleeksi sen, mitä kehittynyt tarkoittaa.

Työntekijän ääni kuuluu vain järjestäytymällä

Työntekijöiden järjestäytymisen suuri merkitys on helppo ymmärtää, jos vertaa nykypäivän suomalaista työelämää reilun sadan vuoden takaiseen. Kun palkkatyö 1800-luvulla yleistyi eikä ammattiyhdistysliikettä vielä ollut, työntekijän hyvinvointi oli lähes täysin työnantajan hyväntahtoisuuden varassa. Työntekijän oli toimeentulonsa eteen tehtävä se, mitä työnantaja keksi vaatia – muuten hänet vaihdettiin toiseen. Palkkaa maksettiin usein vain sen verran, että työntekijä pysyi hengissä ja riittävän terveenä tekemään töitä.

Talouden paikat: 

Talouden perusesittely

Lyhyt johdatus vallitsevaan talousajatteluun.

Talouden paikat: 

Historia

Nykyisten rakenteiden ja kehityskulkujen taustat.

Talouden paikat: 

Voiko hyvinvointia mitata taloudellisesti?

Jos ajatellaan, että ihmiset voivat vaikuttaa hyvinvointiin ohjaamalla taloutta, pitäisi pystyä arvioimaan, mikä kehitys on hyvää ja mikä huonoa. Tähän tarvitaan mittareita. Niillä voidaan järjestää kaikkea sitä kaoottista tietoa, jota taloudesta saamme.

Tällä hetkellä seurataan lähinnä muutamaa indikaattoria: työllisyyttä, kansantuotetta, inflaatiota ja ulkomaankauppaa. Tärkein on näistä on ehdottomasti bruttokansantuote (BKT).

Talouden paikat: 

Vallitseva talousajattelu – vaihtoehdottomuuden illuusio

There is no alternative, ei ole vaihtoehtoa. Näin julisti suureen ääneen Iso-Britannian pääministeri Margaret Thatcher 1980-luvulla.

Talouden paikat: 

Talouskasvu – onni vai kirous?

Talouskasvu on ollut olennainen osa ihmisten elinolojen paranemista vähintään viimeisten kolmensadan vuoden ajan, ennen kaikkea pohjoisella pallonpuoliskolla. Tavallisetkin ihmiset ovat siten saavuttaneet elintason, josta tuskin saatettiin unelmoida vain sata vuotta sitten.

Talouden paikat: 

Sivut

Subscribe to RSS - Kirja