You are here

Öljykenttä ja hakkuutyömaa

Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy, usein ympäristön ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Kuka hyötyy, kuka häviää?

Undefined

Maailmantalous tarvitsee suunnanmuutoksen

Lester R. Brown
3.3.2008

Arktisten alueiden jääpeitteen sulaminen, metsien häviäminen, lajien sukupuutto, aavikoituminen, puhtaan veden puute, yleistyvät maiden sisäiset konfliktit ja monet muut ilmiöt ovat oireita maapallon kestokyvyn ylittymisestä. Mikäli nykymeno jatkuu, koko sivilisaatiomme on uhattuna. Vaihtoehtona on rakentaa uusiutuviin energialähteisiin, lisääntyneeseen tehokkuuteen ja ekologiseen innovatiivisuuteen perustuva uusi talousjärjestelmä. Tarvittava teknologia on jo pitkälti olemassa. Ihmiskunnan tulevaisuus on omissa käsissämme.

Kuka omistaa ruoan?

International Forum on Globalization
8.10.2007

Monenkeskisen kehitysrahoituksen uudistaminen

Yilmaz Akyüz
8.11.2007

Kehitysrahoitus on paitsi riittämätöntä, myös laadullisesti puutteellista. Ongelmia on niin yksityisessä ja valtioiden välisessä kuin monenkeskisessä rahoituksessa. Usein apua myönnetään enemmän sen antajan kuin vastaanottajan intressien mukaan. Nykyiset rahoitusrakenteet kaipaavatkin päivitystä. Myös uusien rahoituslähteiden mahdollisuudet olisi käytettävä hyväksi.

Uusi työ – vain muutos on pysyvää

Jussi Vähämäki
1.11.2007

Ennen työ oli useimmiten pysyvää, monotonista ja tiettyyn paikkaan sidottua. Työn ja vapaa-ajan ero oli selvä. Nykyisin tehtävät vaihtuvat tiuhaan, sopimukset ovat lyhyitä ja tulevaisuus epävarma. Menestyksen edellytys ei ole niinkään sitoutuminen määrättyyn työhön kuin kyky sopeutua, omaksua uutta ja luovia sosiaalisissa verkoissa: on oltava kiinnostunut kaikesta kiinnittymättä mihinkään.

Köyhyys ja epätasa-arvo ihmisoikeuskysymyksinä

Social Watch -tutkimusryhmä
1.10.2007

Köyhyys on moniulotteinen ilmiö. Mikäli asiaa tarkastellaan ihmisoikeusnäkökulmasta, hahmottuu köyhyyden vastainen taistelu poliittisena velvollisuutena. Huolestuttavan suuri osa maista ei saavuta ensimmäistä YK:n vuosituhannen kehitystavoitteista eli äärimmäisessä köyhyydessä elävien määrän puolittamista vuoteen 2015 mennessä. Intian ja Kiinan ulkopuolella köyhyys on jopa lisääntynyt.

Taustoittava materiaali: tekstien esittelyt


Globaali uusliberalismi Suomen näkökulmasta

Heikki Patomäki
Uusliberalismin nousu alkoi 1970-luvulla Isosta-Britanniasta ja
Yhdysvalloista. Suomessa sen periaatteita on toteutettu 1980-lopulta lähtien kansainvälisten trendien mukaisesti. Täällä muutoksen vetureita ovat olleet poliitikkojen sijaan asiantuntijat: virkamiehet, tutkijat ja konsultit. Lue lisää

Kunnat ja ympäristö (Paavo Arhinmäki)

Paavo Arhinmäki (vas.) valottaa kuntatason päätösten suurta merkitystä ympäristönäkökulmasta. Kesto 3:39.


(Julkaistu 1.9.2008)

Tervetuloa maailmantalous.netiin

Mistä finanssikriisissä on kyse? Miksi veroja kannattaa maksaa? Tuhoaako kasvu ympäristön? Onko eläkkeesi turvassa? Uhkaako globaali talous demokratiaa? Voiko kuluttamalla vaikuttaa? Katoaako kaikki työ Kiinaan?

 

Sivut

Subscribe to RSS - Öljykenttä ja hakkuutyömaa