You are here

Öljykenttä ja hakkuutyömaa

Kilpailu luonnonvaroista kiihtyy, usein ympäristön ja ihmisoikeuksien kustannuksella. Kuka hyötyy, kuka häviää?

Undefined

Mikä Kiina-ilmiö on ja kuinka se muuttaa globaalia taloutta?

Kuva: Luo Shaoyang (CC)

Alun perin Kiina-ilmiö tarkoitti ydinvoimalaonnettomuuksissa uhkaavaa ydinreaktorin sydämen sulamista. Nykyään termillä viitataan maailmantalouden uuteen työnjakoon, jossa rauhaton kapitalismi etsii halpoja tuotanto-olosuhteita ja alhaisia veroja polttaen samalla pohjaa minimipalkoilta.

Työ murroksessa: miten maailmantalous muovaa työtä?

Jussi Vähämäeltä saatu turhan diippi teksti, joka mennee syventävään osioon. Tähän pitää ehkä kirjoittaa jotain muuta.

Maailmantalous ja turvallisuus

Sodan ja rauhan kysymykset eivät ole entisensä. Kuka turvallisuutta tuottaa, ja mikä sitä uhkaa?

Työ

Miten työn luonne on muuttunut? Miten työt maailmassa jakautuvat?

Siirtolaisten taloudellinen merkitys

Kuva: Shavar Ross (CC)

 

Ihmisten liikkuvuus on aina ollut olennainen tekijä kapitalismin kehityksessä. Paremman elämän toivossa elinympäristöstä toiseen siirtyneet ovat tuottaneet huomattavan osan niistä sosiaalisista ja teknologisista muutoksista, joiden ansiosta tuotanto on viime vuosisatoina kehittynyt ennätyksellisen nopeasti.

Siirtolaisuuden syitä ja seurauksia

Kuva: Banksy

Siirtolaisuutta käsitellään nykyään monesti turvallisuusongelmana. Uhilla pelottelemisen sijaan olisi ymmärrettävä, että ihmisten liikkuminen on yhteiskunnallinen ilmiö, johon vaikuttavat niin esimerkiksi taloudelliset ja poliittiset tekijät, kuten taloudelliset ja sosiaaliset erot globaalin etelän ja pohjoisen välillä.

Ekologinen velka: kenelle kuuluu ympäristötuhojen lasku?

Kuva: Rebecca Key (CC)

Maapallolla on tietty ekologinen kantokyky, mikä tarkoittaa kulutuksen, tuotannon, jätteiden ja muun ihmisen toiminnan luonnolle aiheuttaman rasituksen ylärajaa. Jos tuo raja ylittyy, on seurauksena ympäristötuhoja, jotka heijastuvat nopeasti myös omaan hyvinvointiimme ja elinkeinoihimme.

Sivut

Subscribe to RSS - Öljykenttä ja hakkuutyömaa