You are here

Parlamentti

Kuka päättää talouden suunnasta? Kuinka maailmantalouteen voi vaikuttaa?

Undefined

Prekarisaatio ja hajottava talous

Prekarisaatio on kasvavan epävarmuuden leimaama yhteiskunnallinen muutosprosessi, jossa ihmisten kyky hallita elämäänsä tuttujen käytäntöjen kautta heikkenee. Erityisesti pysyvän ja täysaikaisen palkkatyön merkitys onnellisen elämän takeena on viime vuosikymmenien aikana asettunut kyseenalaiseksi.

Talouden paikat: 

Tuloerot vaikuttavat globaalisti yli sukupolvien yksilöön ja yhteiskuntaan

Kansalaisjärjestö Oxfamin tammikuussa 2013 julkaisema raportti herätti myös Suomessa heti julkaisunsa jälkeen jonkin verran keskustelua tuloeroista ja globaalista köyhyydestä. Raportin tunnetuimman väitteen mukaan maailman sadan rikkaimman henkilön vuositulot riittäisivät poistamaan äärimmäisen köyhyyden maailmasta.

Valtioiden vastuu kansainvälisessä asekaupassa

Kansainvälinen asekauppa valtiollisine ja ei-valtiollisine toimijoineen on alue, jonka puitteissa tapahtuvia rikoksia tai korruptiota on valvottu hyvin puutteellisesti, jos lainkaan. Kaupankäyntiä käyvät pääasiassa yksityiset yritykset, mutta valtiot voivat silti toimia kaupan rajoittajina ja valvojina päättäen, mitä saa myydä ja minne. Huhtikuussa hyväksytyn kansainvälisen asekauppasopimuksen myötä valtioille on tarjolla uusi mahdollisuus puuttua asekaupan ongelmiin. Valtioilla onkin tässä huomattavasti parantamisen varaa.

Talouden paikat: 

Vastuullisuussertifioinnit eivät poista kaupan rakenteellisia ongelmia

Ruuan ja tavaroiden alkutuotannon etääntyessä kuluttajasta pakolliset alkuperätiedot eivät kerro mitään tuotanto-olosuhteista. Pelkästään valmistusmaan kirjaaminen pakkaukseen ei riitä kertomaan lopputuotteen ostajalle siitä, missä esimerkiksi vaatteen puuvilla on tuotettu, värjätty ja kudottu kankaaksi tai millainen ympäristö- tai työlainsäädäntö maissa on tai onko lakeja noudatettu.

Laiton pääomapako etelästä pohjoiseen

Laittomasta pääomasta on kasvanut yksi maailmantalouden suurimmista ongelmista sitä mukaa, kun pääoman liikkeiden säätelyä on purettu 1980-luvulta lähtien. Pääomalla ymmärretään usein niin pankkitalletuksia kuin muita helposti myytävissä olevaa omaisuutta kuten pörssi-, asunto- ja muuta sijoitusvarallisuutta. Laittomaksi pääoma muuttuu, jos se rikkoo sovittuja sääntöjä, asetuksia tai lakeja sen hankinnan, siirtämisen tai käytön yhteydessä.

Talouden paikat: 

Kolumni: 1930-luvun ei tarvitse toistua

1930-luvun talouspolitiikan virheet ovat vaarassa toistua Euroopassa. Maailmantalouden menetetyn vuosikymmenen ongelmat olivat pitkälti itse aiheutettuja. Nykyisille kriisimaille tarjotaan samoja reseptejä.

*****

Euroopalla ja Yhdysvalloilla oli 1930-luvulla vakavia ongelmia. Heikosti säädellyillä rahoitusmarkkinoilla tapahtunut keinottelu paisutti 1920-luvulla rahoituskuplaa, jonka puhkeaminen sai vuosikymmenen alkamaan ankarissa lamatunnelmissa.

Talouden paikat: 

Sietämätön velka ja velkasovittelu

Käytännössä kaikilla valtioilla on velkaa, ja valtionvelka on aina poliittinen kysymys. Poliittisuus ei tarkoita ainoastaan julkisen kulutuksen mahdollisuuksia. Kyse on myös siitä, millä ehdoilla velkasuhdetta voidaan pitää ylipäänsä pätevänä ja sitovana.

Talouden paikat: 

Perustulo globaalina tulonjakomekanismina

Keskustelu kaikille maksettavasta perustulosta on viime vuosina kohonnut uusiin ulottuvuuksiin paitsi länsimaissa, myös monissa Afrikan, Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa. Perustulolla tarkoitetaan kaikille yhteiskunnan jäsenille säännöllisesti maksettavaa tulonsiirtoa, jonka vastaanottamiseen ei liity mitään ehtoja tai velvoitteita.

Talouden paikat: 

Sivut

Subscribe to RSS - Parlamentti